Ontstaan / verhaal

Het ontstaan van Flowers Forever is nauw verbonden met het persoonlijke verhaal van zaakvoerster Ellen De Meyere.

Ellen doet haar relaas

‘Alles is jammer genoeg begonnen met het overlijden van mijn mama. Zij kreeg kanker, een niet te behandelen vorm die slechts voorkomt bij zeven op een miljoen mensen. Amper 57 jaar oud was ze. Ja, wat doe je als je zo’n nieuws hoort? Je kan je er alleen maar bij neerleggen. Vanzelf begin ik wat meer stil te staan bij de dood. Zeker toen in diezelfde periode een aantal bekenden overleden. Ik hoor het mijn mama nog zeggen: “Dat is toch spijtig van al die bloemen tegelijk. Die grote hoop ligt daar maar. Na een paar dagen is alles kapot en wordt alles in de container gegooid. Het zou toch veel beter zijn als er afgesproken werd: jij zorgt voor bloemen in januari, jij in februari, enzovoort.”

Nadat mijn mama was overleden zocht ik op Google naar zo’n repetitief rouwbloemenalternatief. Ik ging ervan uit dat de grote bloemenketens wel iets dergelijks zouden aanbieden. Maar vreemd genoeg vond ik niets. Omdat we snel moesten beslissen, heb ik op het kaartje vermeld dat mensen op een rekeningnummer konden storten voor bloemen.

Sommigen stelden zich daar vragen bij, maar uiteindelijk hebben 52 mensen op die rekening gestort en dat leverde een relatief grote som op. Ik had dat totaal niet verwacht, zeker omdat het systeem niet gekend is. Maar iedereen zei dat ze mijn voorstel heel goed vonden. Gelukkig kende ik de bloemist goed en kon ik haar vragen om elke veertien dagen een nieuw bloemstukje op mama’s graf te leggen. Te weten dat ze om de twee weken een nieuw bloemetje krijgt, gaf en geeft me een tevreden, zelfs voldaan gevoel.

De vraag of ik niet iets met mijn idee zou gaan doen, bleef door mijn hoofd spoken.

Op dat moment werkte ik al zestien jaar in hetzelfde bedrijf en had ik nood aan een nieuwe uitdaging. Als er zoiets ingrijpends in je leven gebeurt als het sterven van je mama, dan begin je aan zelfreflectie te doen. Eén ding was van meet af aan duidelijk. Ik wilde in mijn verdere leven iets doen wat ik echt graag zou doen en waar ik zelf meer aan had.

Ik vroeg een paar vrienden wat zij vonden van mijn idee om rouwbloemenabonnementen voor een overleden geliefde mogelijk te maken voor iedereen. Ze waren meteen enthousiast en samen werkten we een systeem uit. In het najaar 2016 is het dan eindelijk zover, dan begint het nieuwe verhaal echt. Dank aan de medevennoten die mij helpen, steunen en in contact brengen met mensen die mij verder helpen.’